BEST Rail Sweden AB

Verksamhet

Vår verksamhet bygger på lång erfarenhet med bakomliggande utbildningar som grund med olika arbeten på spåranläggningar. Bolaget grundades 2015 med ambitionen att finnas där när kunderna behöver förstärka sin bemanning eller bibehålla eller höja sin kunskap genom fortbildning och utbildning. Vi arbetar även med riskanylser samt med utbildning för förare inom tunga fordon. Vi finns med fast personal i Gävle och Nässjö vilket ger en bra geografisk närhet för att möta upp kunder. För övrigt så utgår våra konsulter från sina hemorter vilket gör att vi finns med utbredning i större delen av Sverige. Vi finns aldrig längre bort än att lyfta en telefon eller lägga ett email till oss när ni ser ett behov av våra tjänster!

BEST Rail Sweden AB ett bolag med tillstånd hos Transportstyrelsen:

Utbildningsanordnare och Examinator

Vi erbjuder följande tjänster

Inom järnvägssektorn:

  Bemanning

 • Förare Spårriktningsmaskiner
 • Nivellörer Spårriktningsmaskiner
 • Operatörer Spårriktningsmaskiner
 • Förare Ballastplogar
 • Operatörer Ballastplogar
 • Operatörer makadamhantering
 • Bantekniker
 • Arbetsledning/Projektledning
 • Transportplanering, Logistik
 • Medhjälpare Växelbyggnad och spårsvetsning
 • Kontaktledningstekniker

  Utbildningar som vi har tillstånd att genomföra

 • Vistas i Spår
 • SoS-Ledare
 • TSM-Skydd
 • TSM växling och spärrfärd
 • Förare vid växling, spärrfärd och tåg
 • ATC utbildning
 • Broms och teknisk vagnstjänst
 • Elskydd
 • Examinerar förare av växling, spärrfärd och tåg
 • Nivellörer och operatörer för spårriktning
 • RID och ADR utbildning
 • Lastsäkring
 • YKB utbildning för tung lastbilstrafik

  Övrigt

 • Riskanalyser
 • Trafiksäkerhetskonsulter
 • Kamratstödjare